آدرس:
خراسان رضوی، چناران، شهرک صنعتی، فاز2، خیابان دانش
دفتر پخش:
051-37685653
تلفن کارخانه:
051-46188486
فکس:
051-37344231
کد پستی:
9196713875
ایمیل:
info[at]toosfood.com