نعناع خشک توس

نعناع خشک توس

طبع نعناع گرم و خشک است.
برای سوءهاضمه می‎توان از عرق نعناع یا دم کرده نعناع بالای غذا استفاده کردکسانی که حالت تهوع آن ها به خاطر سردی مزاج می‎باشد از دم کرده نعناع همراه نبات استفاده کنید.
دم کرده نعناع برای افرادی که میگرن دارند مفید می‎باشد.افرادی که رماتیسم دارند از دم کرده نعناع استفاده کنند.برای درمان درد سیاتیک از دم کرده استفاده نموده و نعناع تازه را به صورت ضماد در محل درد بگذارید

حاوی بسته های 24 عددی