پودر سوخاری اسپایسی توس

پودر سوخاری اسپایسی توس

پودر سوخاری معمولاً از نان‌های حجیم تهیه می‌شود. این نان‌ها به شکلی در برابر گرما قرار می‌گیرند که نم آنها از بین برود و به صورت خشک برون آیند. پودر سوخاری و نان سوخاری دو فرآورده از یک خانواده هستند.
اصولا نگهداری موادغذایی ارتباط مستقیم با میزان رطوبت آن دارد. چون یکی از شرایط رشد میکروارگانیسم ها در موادغذایی وجود رطوبت در آن است و هرچه میزان آن کمتر باشد، رشد این عوامل در آن پایین تر خواهد بود. در مورد آرد سوخاری نیز به دلیل اینکه میزان رطوبت بسیار پایین است، می توان آرد سوخاری را تا مدت طولانی (مثلا ۶ ماه) ذخیره کرد

پودر سوخاری با ادویه مخصوص
دانه ریز
ترکیبات: پودر پیاز، پودر بادیان و لیمو عمانی ، پودر فلفل قرمز و سیر و…
درجای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.